ZORGWONEN

   

Zorgzaam wonen staat bij ons voor een inclusieve ontwerphouding
met aandacht voor de beleving.
Architecturale beleving en zorg gaan nauw samen.
Wij streven naar een functioneel comfort
dat zorgvuldig is ingepast in een architecturaal geheel.
Bij levenslang wonen gaan we uit van de verschillende
levensfases en zorgnoden doorheen de tijd.
Door mee te denken over de lange termijn
zijn toekomstige aanpassingen al voorzien en minder ingrijpend.
Bij zorgwonen wordt gezocht naar de goede balans tussen
de eigen zelfstandigheid, privacy en zorgactiviteiten.
Dat kan voor iedereen verschillen in intensiteit:
thuiszorg, mantelzorg, inwonende verzorger, …
Onze kennis komt van onze ervaring als architect, de bewoners zelf,
en onze band met wetenschappelijk onderzoek rond inclusief ontwerpen. Zo ontwierpen we al enkele woningaanpassingen voor mensen die een rolstoel gebruiken. Ook ervaringsdeskundigheid speelt hierin een grote rol, en daarvoor werken wij samen met Fixability.

met zorg wonen