MULTISENSORIEEL MUSEUM

Type: Inrichten van museumruimte vanuit handicapbeleving
Locatie: Van Abbemuseum, Eindhoven
Status: voltooid
Fotograaf: Peter-Willem Vermeersch, Natalia Pérez-Liebergesell, Niek Tijse Klasen
Partners: KU Leuven R[x]D, Van Abbemuseum, Atelier Tomas Dirrix, de ervaringsdeskundigen

Het ontwerp voor de multisensoriële museumruimte in het Van Abbemuseum vertrekt van een co-design proces met mensen met een visuele, auditieve en mobiliteitsbeperking. Zij staan mee aan de start van het ontwerp waarbij de bestaande ruimte samen wordt geanaliseerd en waarvoor stapsgewijs ruimtelijke concepten worden ontwikkeld. In dit proces wordt de expertise van architecten verweven met de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers. Het resultaat van een eerste reeks workshops is een ruimtelijke vertaling van de beleving van toegankelijkheid, inclusie, exclusie, dialoog en empathie. De verdere architecturale vertaling zoekt ernaar aan deze beleving op een zintuigelijke en atmosferische wijze expressie te geven.

Meer informatie in onderstaande video’s en publicatie

Interview met architecten
Interview met ervaringsdeskundige met een visuele beperking
Interview met ervaringsdeskundige met een mobiliteitsbeperking
Interview met ervaringsdeskundigen met een auditieve beperking

Vermeersch, Peter-Willem, Jeandonne Schijlen, and Ann Heylighen. “Designing from Disability Experience: Space for Multi-sensoriality.” Proceedings of the 15th Participatory Design Conference 2 (2018): 1-5. Web.

Subsidies: ERC (335002), KUL IOF (HB/14/001), Stimuleringsfonds NL (16AC/031/02)