GROEPSWONING MENSEN MET EEN BEPERKING

Type: Uitbreiding woonondersteuning voor personen met een handicap
Locatie: Haren
Status: ontwerpwedstrijd (1ste plaats)

De vraag wordt gesteld om een bestaande woonondersteuning voor personen met een handicap uit te breiden op het aanpalende perceel.

Een analyse van het gebouw leert dat de leefruimte uitgeeft op een ingesloten donkere buitenruimte, en dat de integrale toegankelijkheid kan worden verbeterd. Vanuit de beleving van de bewoners willen we het bestaande model met een centrale leefruimte en identieke kamers op de verdieping transformeren tot een plek die kan omgaan met diversiteit.

We voorzien een uitbreiding van de leefruimte op het gelijkvloers waardoor deze kan aansluiten op een meer open deel van de tuin. Door een hellend parcours in de leefruimte te integreren kunnen we tegelijk het niveauverschil tussen de woning en het aanpalend dagcentrum beter opvangen. Voor de leefruimte stellen we een model voor van kamers in enfilade. Dit geeft terug een schaal aan de functies van koken, eten, rusten, … en biedt de mogelijkheid om delen af te sluiten voor meer privacy.

Op het gelijkvloers komt ruimte vrij om een type kamer met eigen tuintje te voorzien. Op de bestaande verdieping blijft het huidig kamertype behouden en op de verdiepingen in de uitbreiding wordt een ruimer kamertype voorgesteld waar iets zelfstandiger kan gewoond worden. Samen met de bewoners kunnen verzorgers zoeken naar een type kamer dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden.